صرافان در کابل: بانکنوت‌های نو با بهای بیش‌تر در سرای شهزاده فروخته می‌شود

شماری از صرافان در شهر کابل، می‌گویند که آنان بانکنوت‌های ۱۰ و ۲۰ افغانیگی جدید را به بهای بالاتر از سرای شهزداه می‌خرند. رحمت، یک تن از صرافان در شهر کابل، می‌گوید که آنان در بدل هر یک هزار افغانی بانکنوت جدید ۱۰ و ۲۰ افغانیگی، ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ افغانی می‌پردازند.

شکایت پایتخت‌نشینان از افزایش پول‌های فرسوده

افزایش پول‌های افغانی فرسوده در سطح کابل، این‌ روزها تبدیل به یک مشکل جدی در میان شهروندان شده ‌است. هرچند پیش از این بانک مرکزی افغانستان تصویرهای پول‌های غیرقابل چلند را همه‌گانی کرده بود، اما بانک‌ها طی چند روز اخیر پول‌هایی را به مراجعان توزیع می‌کنند که دکان‌داران حاضر به گرفتن آن نیستند.