شماری از صرافان در شهر کابل، می‌گویند که آنان بانکنوت‌های ۱۰ و ۲۰ افغانیگی جدید را به بهای بلندتر از سرای شهزداه می‌خرند. رحمت، یکی از صرافان در شهر کابل، می‌گوید که در بدل به‌دست‌آوردن هزار افغانی بانکنوت جدید ۱۰ و ۲۰ افغانیگی، ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ افغانی می‌پردازد.

به گفته‌ی او، صرافان پس از این، بانکنوت‌های جدید را ۵۰ افغانی بیش‌تر از آن چه خریده اند، به مردم می‌فروشند. ندیم، یکی دیگر از صرافان در شهر کابل، نیز می‌گوید که بانکنوت‌های جدید در سرای شهزاده فروخته می‌شود و او پس از خرید این بانکنوت‌ها، آن را با بهای بلندتر به مردم عرضه می‌کند.

با این حال، مسئولان در بانک مرکزی افغانستان، خریدوفروش بانکنوت‌های جدید را رد می‌کنند و می‌گویند که روند تعویض بانکنوت‌های فرسوده با بانکنوت‌های جدید، به گونه‌ی شفاف جریان دارد.

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان، به سلام‌وطندار می‌گوید که شهروندان می‌توانند بانکنوت‌های فرسوده را در بانک‌های تجارتی یا نمایند‌گی‌های بانک مرکزی افغانستان تعویض و نباید به کسی پول اضافه یا کمیشن پرداخت کنند.

سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان، می‌‌افزاید که روند توزیع بانکنوت‌های جدید ۵۰ و ۱۰۰ افغانیگی نیز به زودی آغاز خواهد شد.

از سوی دیگر، شماری از باشندگان شهر کابل، می‌گویند که بانکنوت‌های افغانی به اندازه‌ای فرسوده و مندرس شده اند که دیگر قابل استفاده نیستند.

آنان، می‌‌افزایند که پول جدید در بازار گردش ندارد و بانکنوت‌های جدید ۱۰ و ۲۰ افغانیگی به سختی از بانک‌ها قابل دریافت است.

عبدالودود، از دکان‌داران در شهر کابل، می‌گوید که مشتریان بانکنوت‌های فرسوده را نمی‌گیرند و آنان در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو اند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

راستین، یکی دیگر از دکان‌داران در شهر کابل، می‌گوید که برای دریافت بانکنوت‌های جدید باید یک فرم خانه‌پری شود و پس از طی مراحل زمان‌گیر می‌توان بانکنوت‌های جدید دریافت کرد.

به گفته‌ی او، تأییدی فرم و طی مراحل آن برای دریافت بانکنوت‌های جدید، زمان زیادی را از آنان می‌گیرد.

گفتنی است که بانک مرکزی افغانستان دو هفته پیش روند جمع‌آوری و تعویض بانکنوت‌های فرسوده را آغاز کرده بود که به گفته‌ی شهروندان، این روند به کندی پیش می‌رود.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: