نی: در یک سال‌ونیم پسین ۲۸۶ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده‌ایم

هم‌زمان با روز ملی خبرنگار، مسئولان نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، می‌گویند که پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، ۲۸۶ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده که ۳۰ مورد آن، در کم‌تر از سه ماه پسین رخ داده است. بیش‌تر پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران، شامل لت‌وکوب،‌ توهین و بازداشت‌های خودسرانه است.

خبرنگاران افغان در ایران: به پرونده‌های ما کسی رسیدگی نکرده است

شماری از این خبرنگاران که از یک سالی به این سو در ایران به سر می‌برند، می‌گویند که هیچ یک از نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها که خبرنگاران را به آمدن به ایران تشویق کرده اند، به گونه‌ی جدی به پرونده‌ها‌ی آن‌ها رسیدگی نمی‌کند.

تقابل نهادهای حامی‌ رسانه‌ها با حکومت؛ دانش: به تمام پرونده‌های خبرنگاران رسیده‌گی شده است

نجیب شریفی، رئیس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان امروز در مراسم بزرگ‌داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات با انتقاد از اجراات حکومت در زمینۀ رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، اقدامات انجام‌شده را ادعا و نمایشی می‌خواند و می‌گوید که در این زمینه با درخواست‌های مکرر هنوز توجه لازم نشده است.