گروهی از جوانان در خوست در کارزاری خانواده‌ها را برای شامل‌کردن فرزندان شان به مکتب تشویق می‌کند

گروهی از جوانان در خوست، در کارزار خانه‌به‌خانه در بخش‌های درودست این ولایت، خانواده‌هایی را تشویق می‌کند که کودکان واجدشرایط شان را به مکتب بفرستند. نقیب‌الله زلاند، یکی از این جوانان، می‌گوید که در کنار این کارزار، تا کنون به هزاران کودک عکس‌های مورد نیاز شان در هنگام نام‌نویسی برای مکتب را نیز، به گونه‌ی رایگان چاپ کرده اند.

شکایت باشندگان ولسوالی‌های دوردست بدخشان از دست‌رسی‌نداشتن به مرکزهای درمانی

در کنار مشکلاتی که زندگی را به باشندگان ولسوالی‌های مرزی و دوردست بدخشان دشوار کرده، نبود مرکزهای درمانی و کم‌بود دارو نیز، به مشکلات روزمره‌ی آن‌ها افزوده است. شماری از باشند‌گان ولسوالی‌های اشکاشم و زیباک بدخشان، می‌گویند که دست‌رسی‌نداشتن به مرکزهای درمانی و دارو، آن‌ها را با دشواری‌های بسیاری گرفتار کرده است.