کم‌بود دانش‌جو و مشکلات اقتصادی؛ ۵۰ درصد دانش‌گاه‌های خصوصی با رکود روبه‌رو اند

محمدکریم ناصری، سخن‌گوی اتحادیه‌ی دانش‌گاه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی افغانستان، می‌گوید که شمار دانش‌جویان دانش‌گاه‌های خصوصی تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. به گفته‌ی او، اکنون در شماری از دانش‌گاه‌ها تنها ۲۰ تا ۴۰ دانش‌جوی پسر سرگرم فراگیری درس اند.

وضعیت بد اقتصادی؛ کودکان در کندز به کارهای شاقه روآورده‌اند

فقر اقتصادی پدیدۀ شومی‌ست که نه‌تنها در ولایت کندز، بل در سطح کشور خانواده‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ پدیده‌یی که سبب شده است تا کودکان این خانواده‌ها با دستان نحیف و نازک‌شان دست به کارهای شاقه و سنگین بزنند.