نشست سازمان همکاری اسلامی؛ قریشی: افغانستان باثبات به نفع همه است

شاه‌محمود قریشی، وزیر امور خارجۀ پاکستان، از سازمان همکاری اسلامی خواسته است که افغانستان را از بحران اقتصادی و بشری نجات دهد. او در افتتاحیۀ این نشست گفته است که رسیده‌گی به بحران بشری و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان، باید از اولویت‌های کاری کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی باشد.

متقی: نشست سازمان همکاری اسلامی نتیجه‌بخش بود

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، امروز از پاکستان به کشور بازگشت. آقای متقی در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گوید که نشست سازمان همکاری‌ اسلامی دربارۀ افغانستان، نتیجه‌بخش بود. او می‌افزاید که ایجاد «صندوق امانتی بشردوستانه» و انتخاب نمایندۀ ویژه برای افغانستان، از نکته‌های مثبت این نشست بود.