باغ‌داران در پروان از نبود بازار فروش میوه‌ی خشک شکایت دارند

شماری از باغ‌داران در پروان، با شکایت از نبود بازار مناسب برای فروش میوه‌های خشک، می‌گویند که آن را با بهای ناچیز می‌فروشند. آن‌ها، می‌افزایند که در سال روان، در نرخ میوه‌های خشک در بازارهای داخلی نسبت به سال گذشته، ۶۰ درصد تغییرات آمده که سبب نگرانی شان شده است.