وزارت خارجه‌ی ایران از واگذاری سفارت افغانستان به امارت اسلامی خبر داد

مسئولان در وزارت امور خارجه‌ی ایران، با خبردادن از واگذاری سفارت افغانستان در تهران به امارت اسلامی، گفته اند که تغییری در وضعیت حقوقی سفارت پیش نخواهد آمد. ناصر کنعانی در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگاران گفته که واگذاری سفارت افغانستان در تهران به دیپلمات امارت اسلامی، به معنای تغییر وضعیت حقوقی این سفارت نیست.

ناصر کنعانی: درگیری‌های نظامی در افغانستان مانع شکل‌گیری دولت فراگیر خواهد بود

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایران، گفته است که درگیری‌های نظامی در افغانستان، شکل‌گیری یک دولت فراگیر در این کشور را مختل خواهد کرد. ناصر کنعانی، این اظهارات را در پاسخ به پرسشی در پیوند به تیرباران اسیران جنگی جبهه‌ی مقاومت ملی از سوی نیروهای امارت اسلامی در پنجشیر، مطرح کرده است.