جنگ و آواره‌گی؛ پیرمردی با چشمان نابینا به‌دنبال سرپناه می‌گردد

نزدیکی‌های ظهر است که به سرای شمالی در شمال شهر کابل می‌رسم تا با آواره‌گان ولایت‌های شمالی در پارک آزادی گفت‌وگو کنم. گرمای بالای ۳۵ درجۀ ماه اسد سوزناک است و بی‌جاشده‌گان در این گرمای طاقت‌فرسا در فضای آزاد و بدون حتی امکانات ابتدایی زنده‌گی می‌کنند.