واکنش شماری از اعضای امارت اسلامی به ممنوعیت آموزش دختران دانش‌جو

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم امارت اسلامی در برابر بازداشتن دانش‌جویان دختر از ادامه‌ی تحصیل، به تازگی شماری از اعضای حکومت نیز، مخالفت شان را با این تصمیم ابراز کرده اند. انس حقانی، عضو ارشد امارت اسلامی، با نشر شعری به زبان پشتو در توییتر خود، از زیرپاشدن قلم و سکوت در این راستا، نوشته است.

واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و خارجی به ممنوعیت آموزش دختران دانش‌جو

بر اساس مکتوبی که از سوی وزارت تحصیلات عالی به دانش‌گاه‌های دولتی و خصوصی کشور فرستاده شده، بر جلوگیری از حضور زنان در دانش‌گاه‌ها تأکید شده است. در این مکتوب آمده است که تمامی دانش‌گاه‌ها مکلف اند از تطبیق این حکم به وزارت تحصیلات عالی گزارش دهند.