۲۵ هزار معتاد به مواد مخدر در ارزگان برای درمان به یگانه مرکز درمانی انتظار می‌کشند

این جا یگانه مرکز درمانی افراد معتاد به مصرف مواد مخدر در شهر ترینکوت، مرکز ارزگان است و حدود ۲۵ هزار فرد معتاد به مصرف مواد مخدر در این ولایت، برای سپری‌کردن دوره‌ی ترک اعتیاد به آن چشم دوخته اند.

بیش‌تر معتادان در غزنی پس از درمان دوباره به مصرف مخدر رو آورده اند

شمار زیادی از معتادان به مصرف مواد مخدر در غزنی، می‌گویند که دست‌رسی‌ آسان به مخدر و بی‌کاری، سبب شده است که پس از بارها سپری‌کردن دوره‌ی درمانی، باز هم به مصرف آن رو بیاورند. راضیه، باشنده‌ی غزنی که از پنج ‌سال به این سو مواد مخدر مصرف می‌کند، می‌گوید که در این مدت دو بار دوره‌ی ترک اعتیاد را پشت سر گذاشته است.