دادگاه عالی: مردان متجاوز بر یک زن و دو دخترش در سرپل اعضای امارت اسلامی نیستند

پخش این ویدیو در شبکه‌های مجازی از چند روز به این سو، واکنش‌های بسیاری را به هم‌راه داشته است. شماری از رسانه‌ها گزارش داده که عاملان این رویداد، نیروهای امارت اسلامی اند؛ اما امارت اسلامی، پس از چند روز سکوت، می‌گوید که آنان، هیچ وابستگی‌ای به حکومت ندارند.

خالد حنفی در بامیان: متجاوزان در دو دهۀ گذشته ذهن جوانان را به انحراف اخلاقی سوق دادند

در خبرنامه به نقل از محمدخالد حنفی نوشته شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر، «فرهنگ وارداتی غرب» را از سطح جامعه به‌ویژه از مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، بازارها و دیگر مکان‌های عمومی حذف و به‌جایش «فرهنگ ناب اسلامی» را ترویج خواهد کرد.

غنی: مبارزه در برابر متجاوزان وجیبۀ ملی است؛ مجاهد: اعلام جنگ عمر حکومت غنی را دراز نمی‌کند

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور در نشست ویژۀ که در شورای ملی برگزار شد می‌گوید، افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته و جنگ جاری در کشور تحمیلی‌ست، ازین‌رو مبارزه در برابر متجاوزان وجیبۀ ملی است.

رئیس جمهور می‌افزاید، برای نجات مردم از کشتار بی‌رحمانه و  ایجاد صلح‌پایدار در کشور مسیر سیاسی و نرمش را پیشه کردیم…