ماین‌ها و مهمات منفجرناشده در میدان‌وردک زندگی را بر مردم تلخ کرده است

باشندگان میدان‌شهر، مرکز میدان‌وردک و شماری از ولسوالی‌های این ولایت، با گلایه از وجود ماین‌ها و مهمات منفجرناشده‌ی به‌جامانده از جنگ‌ها، می‌گویند که انفجار این مهمات همواره از باشندگان میدان‌وردک به ویژه کودکان، قربانی می‌گیرد. آنان، از امارت اسلامی و مؤسسه‌های ماین‌پاکی می‌خواهند که این مناطق ملوث با ماین‌ها و مهمات منفجرناشده را پاک‌سازی کنند.