به بهانه‌ی روز جهانی مادر؛ نگاهی به پارادوکس ارزش‌گذاری به زن در افغانستان

در کنار جداسازی جنسیتی و تفاوت در ارزش‌گذاری میان مردان و زنان در افغانستان، جداسازی میان زنان نیز، در هر دو سطح باوری و کنش‌گری در شهروندان وجود دارد که داشتن باور یگانه در برابر زن را برای آن‌ها ناممکن کرده است. در این جا، از یک سو، تقدس‌گرایی به زن -که این جا هدف مادر است- وجود دارد که بهشت زیر پای آن‌ جا گرفته و در سوی دیگر، زن -موجودی جدا از مادر- جنس دوم در نظر گرفته شده و از سوی جامعه و سازمان‌ها، بخش مهمی از حقوق اساسی شان که به دلیل انسان‌بودن دارا اند، از آن‌ها گرفته شده است.

جوانی در بادغیس با شلیک اشتباهی مادرش را کشت

مسئولان محلی بادغیس، می‌گویند که یک جوان عصر روز شنبه، ۲۹ دلو، در روستای «قادس خوردک» ولسوالی قادس این ولایت، با شلیک اشتباهی مادرش را کشته است. احمدجان حنظله، سخن‌گوی والی بادغیس، به سلام‌وطندار می‌گوید که این رویداد هنگامی رخ داده است که این جوان قصد داشت سگ خود را هدف قرار دهد که گلوله به مادرش اصابت کرده است.

فردی در جلال‌آباد مادر و دو برادرش را کُشت

مسئولان امنیتی ننگرهار تأیید می‌کنند که فردی در مربوطات شهر جلال‌آباد، مادر و دو برادرش را کشته است. عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ ننگرهار، به سلام‌وطندار می‌گوید که شام گذشته یک فرد در ساحۀ «ارباپانو»، از مربوطات ناحیۀ سوم شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، مادر و دو برادرش را به قتل رسانده است. سخنگوی فرماندهی امنیۀ ننگرهار می‌افزاید که قاتل پس از انجام جنایت از ساحه فرار کرده است.

پولیس بامیان کودک ۷ ماهۀ ربوده‌شده را به آغوش مادرش برگشتاند

مسئولان فرماندهی پولیس بامیان می‌گویند، یک نوزاد هفت ماهه که حدود یک هفته پیش از شفاخانۀ حوزه‌یی این ولایت ربوده شده بود، از چنگ رباینده‌گان نجات داده‌اند. زبردست صافی، فرمانده پولیس بامیان می‌گوید، علی‌رضا که هفتۀ گذشته از شفاخانۀ حوزه‌یی این ولایت ربوده شده بود، در نتیجه تلاش پولیس از چنگ رباینده‌گان نجات یافت و به آغوش مادرش بازگردانده شد.