رهبر ا.ا در دیدار با رییسان استخبارات: فرمان من در باره‌‌ی حقوق زنان به‌ گونه‌ی کامل تطبیق شود

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، به رییسان استخبارات ۳۴ ولایت دستور داده است که فرمان شش ماده‌ای او در باره‌ی‌ حقوق زنان را به ‌گونه‌ی کامل تطبیق کنند. رهبر امارت اسلامی، گفته است که برای تطبیق شریعت توجه خاص شود. او بر تطبیق کامل فرمان شش ماده‌ای خود در باره‌ی‌ حقوق زنان تأکید کرده است.

واکنش‌ها به فرمان بایدن مبنی بر آزاد‌سازی ذخایر ارزی افغانستان

روز گذشته جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان آزادسازی هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان را امضا کرد. براساس این فرمان، ۳.۵ میلیارد دالر برای رسیده‌گی به کمک‌های بشردوستانه و بحران بشری در افغانستان و ۳.۵ میلیارد دالر دیگر برای پرداخت غرامت به بسته‌گان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر در آمریکا در نظر گرفته شده است.