کشاورزان در هلمند: به دلیل نبود سردخانه، محصولات ما از بین می‌رود

هلمند، یکی از ولایت‌های جنوبی کشور است که نزدیک به ۸۰ درصد باشندگان آن به کشاورزی و مال‌داری وابسته اند. کشاورزان در این ولایت، می‌گویند که نبود سردخانه، کم‌رونقی بازار محصولات کشاورزی و نرسیدن محصولات فصلی به دیگر ولایت‌ها، از جمله عامل‌هایی اند که کشاورزان هلمندی را با زیان‌های مالی گسترده روبه‌رو کرده است.