بیماران در شفاخانه‌ی ولایتی لوگر: به دلیل ازدحام و کم‌بود جا، با مشکلات روبه‌روییم

شماری از بیماران در شفاخانه‌ی ولایتی «نایب امین‌الله خان لوگری» در لوگر، به سلام‌وطندار می‌گویند که شمار بیماران بستری‌شده در این شفاخانه نسبت به گذشته دوبرابر شده است و امکانات موجود برای بیماران در شفاخانه‌ی ولایتی، بسنده نیست.