سیلاب‌زدگان در غور و بغلان از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات نخستین زندگی شکایت دارند 

هم‌زمان با نگرانی‌های جهانی از وضعیت سیلاب‌زدگان در افغانستان، آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها در بغلان و غور از دست‌رسی‌نداشتن به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه شکایت کرده و می‌گویند که نهادهای مسئول آنان را به حال خود رها کرده‌ اند.

جوانان در غور با راه‌اندازی کارزاری به سیلاب‌زدگان این ولایت کمک گردآوری می‌کنند

شماری از جوانان در غور، به هدف گردآوری کمک به سیلاب‌زدگان ولسوالی‌های مرغاب و چهارسده‌ی این ولایت، کارزار چندروزه را به راه انداخته اند. آنان که در چوک مرکزی این ولایت خیمه‌ای را برپا کرده اند، از عموم مردم، بازرگانان و مؤسسه‌های امدادرسان می‌خواهند که در اندازه‌ی توان شان به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین در این ولایت کمک‌ کنند.