سیداکبر آغا: مردم افغانستان از حکومت جدید پشتی‌بانی کنند

سیداکبر آغا، از مقام‌های پیشین طالبان، امروز در نشستی در کابل مردم افغانستان را به پشتی‌بانی از حکومت جدید فرا می‌خواند و می‌گوید که آنان باید نظام اسلامی اعلام‌شده از سوی طالبان را بپذیرند. او می‌افزاید که نظام اسلامی را در کشور تنها طالبان می‌توانند پیاده کنند.

احتمال دارد نشست ترکیه براساس پیشنهاد طالبان با تأخیر برگزار شود

قرار است نشستی دربارۀ صلح افغانستان در ۱۵ ماه اپریل میان نماینده‌گان حکومت، طالبان و با شرکت نماینده‌گان برخی از کشورها در ترکیه برگزار شود، اما حالا گزارش‌هایی منتشر شده است که این نشست به پیشنهاد طالبان به پس از رمضان موکول می‌شود.
در همین حال، ناجیه انوری می‌گوید که حکومت برای شرکت در این نشست آماده‌گی کامل دارد.