سیگار: ا.ا از کمک‌های امریکا سود می‌برد؛ مجاهد: پروپاگاند است

امارت اسلامی در واکنش به پخش گزارش تازه‌ی اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در باره‌ی سودبردن امارت اسلامی از کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی امریکا در بخش آموزش، این ادعای سیگار را رد می‌کند و می‌گوید که امارت اسلامی در توزیع این کمک‌ها هیچ دخالتی ندارد.