امیرخان متقی از وزیر خارجه‌ی جدید پاکستان برای سفر به کابل دعوت کرده‌ است

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی امارت اسلامی، روز گذشته در نخستین تماس خود با محمد اسحاق‌دار، وزیر امور خارجه‌ی جدید پاکستان، بر بهبود روابط دوجانبه و حل مشکلات میان دو کشور، تأکید کرده‌ است. سرپرست وزارت امور خارجه، ضمن این خواست‌ها، از وزیر امور خارجه‌ی جدید پاکستان برای سفر به کابل نیز دعوت کرده ‌است.

معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان به کابل آمد

کلی تی کلمنتز، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان، پس از چاشت امروز به کابل آمد. او در این سفر از تلاش‌ها برای رسیده‌گی به چالش‌های اجتماعی که امروزه شهروندان افغانستان با آن روبه‌رو اند، اطمینان می‌دهد.