نزدیک به ۱۲۰ جریب زمین انستیتیوت اتومیخانیکی کابل از سوی زورمندان غصب شده است

مسئولان در اداره‌ی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، امروز در برنامه‌ی هموارسازی بخشی از محوطه‌ی انستیتیوت اتومیخانیکی کابل، می‌گویند که انستیتیوت اتومیخانیکی کابل ۳۲۰ جریب زمین دارد که ۱۲۰ جریب آن از سوی زورمندان و مردم محل در دوره‌ی جمهوری غصب شده است.

زورمندان در پکتیا در زمین‌های اطراف بنای تاریخی «بالاحصار» خانه ساخته‌اند

شماری از باشنده‌گان پکتیا می‌گویند که زورمندان و باشنده‌گان محل بخش‌هایی از زمین‌های اطراف تپه و بنای تاریخی «بالاحصار» در شهر گردیز، مرکز این ولایت را غصب کرده و در آن خانه و محل مسکونی ساخته‌اند.