مسئولان در اداره‌ی تعلیمات تخنیکی و مسلکی، امروز در برنامه‌ی هموارسازی بخشی از محوطه‌ی انستیتیوت اتومیخانیکی کابل، می‌گویند که انستیتیوت اتومیخانیکی کابل ۳۲۰ جریب زمین دارد که ۱۲۰ جریب آن از سوی زورمندان و مردم محل در دوره‌ی جمهوری غصب شده است.

رفیع‌الله حبیبی، آمر تخنیکی و مسلکی ولایت کابل، می‌گوید که پرونده‌ی غصب زمین‌های انستیتیوت اتومیخانیکی کابل، برای استرداد به ولایت کابل فرستاده شده است.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

او می‌افزاید: «نقشه‌ی انستیتیوت اتومیخانیکی کابل ۳۲۰ جریب زمین است و ۱۸۰ جریب آن در اختیار این اداره است و باقی توسط زورمندان و مردم محل غصب شده که به خود شان خانه، حدیره و دکان‌ها ساخته اند.»

از سوی دیگر، مسئولان در وزارت دفاع ملی، در این برنامه می‌گویند که ۴۰ جریب ساحه‌ی انستیتیوت اتومیخانیکی کابل را هموار و به ساحه‌ی سبز برای دانش‌جویان و کارمندان این انستیتیوت مبدل می‌کنند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

عنایت‌الله رحمانی، رییس ارکان لوای انجنیری وزارت دفاع ملی، می‌گوید: «۴۰ جریب زمین هموارکاری می‌شود و زمینه را برای ساحه‌ی سبز ایجاد می‌کند.»

گفتنی است که انستیتیوت اتومیخانیکی کابل در ۱۳۱۶ خورشیدی ایجاد شده است و از آن زمان تا کنون، برای آموزش رشته‌های نجاری، فلزکاری، برق، ترمیم موتر و ماشینری، فعالیت می‌کند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: