هشتم مارچ؛ زنان افغانستان در چه وضعیتی به‌سر می‌برند؟

امروز هشتم مارچ، روز جهانی همبسته‌گی زنان است. از این روز در جهان در حالی بزرگ‌داشت می‌شود که زنان افغانستان در چند ماه پسین، در بخش‌های مختلف با تغییرات چشم‌گیری روبه‌رو شده‌اند، از تغییرات سیاسی و اقتصادی گرفته تا تغییرات اجتماعی و آموزشی.

سیگار: دست‌رسی زنان افغانستان به خدمات صحی محدود شده است

ادارۀ بازرس ویژۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، از چه‌گونه‌گی دست‌رسی زنان افغانستان به خدمات صحی ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در توییترش نوشته که پس از ایجاد محدودیت بر رفتن زنان و دختران بدون محرم شرعی به مرکزهای صحی، دست‌رسی آنان به خدمات صحی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است.