شکایت شهروندان از برخورد نادرست پزشکان در شفاخانه‌های دولتی کابل

زایش‌گاه ملالی، مکانی در پایتخت است که روزانه صدها تن برای درمان به آن مراجعه می‌کنند. قیس، بیماردار در این زایش‌گاه، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که شماری از پزشکان، با بیمارداران برخورد خشنی دارند و شماری از پزشکان دیگر نیز، بر اساس ارتباطی که با داروخانه‌های ویژه‌ای دارند، برای بیماران شان نسخه‌های شفری می‌نویسند.