«تلاش‌ها در راستای اقناع امارت اسلامی برای رعایت حقوق زنان بی‌نتیجه بوده است»

از زمان روی‌کارآمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان و فروپاشی جمهوری، وضعیت زنان افغان و حق کار و آموزش آنان، همواره یکی از موارد نگران‌کننده بوده و در راستای درنظرگرفته‌شدن آن از سوی امارت اسلامی تلاش‌های بسیاری در داخل و بیرون از کشور صورت گرفته؛ اما تا کنون امارت اسلامی در برابر این تلاش‌ها نه تنها که موضعش را تغییر نداده؛ بل محدودیت‌ها در برابر زنان را بیش‌تر نیز کرده است.

رئیس پارلمان اروپا: جامعۀ جهانی پیش‌شرط تعامل با امارت اسلامی را رعایت حقوق زنان قرار دهد

روبرتا متزولا، رئیس پارلمان اتحادیۀ اروپا تبعیض نظام‌مند/سیستماتیک جنسیتی از سوی امارت اسلامی در  برابر زنان افغانستان را محکوم کرده و از جامعۀ جهانی خواسته است که پیش‌شرط هر گونه تعامل با امارت اسلامی را رعایت حقوق زنان قرار دهد.