نظرسنجی سلام‌وطندار؛ بیش از ۶۰ درصد زنان اشتراک‌کننده بیش‌تر از حق انتخاب محروم اند

یافته‌های سلام‌وطندار از نظرسنجی ۵۳۰ زن در شش ولایت افغانستان نشان می‌دهد که ۶۱.۱ درصد این زنان و دختران بیش‌تر از داشتن حق انتخاب در بخش‌های مختلف زندگی محروم می‌شوند و ۳۸.۹ درصد دیگر بیش‌تر از این حق از سوی خانواده‌های شان برخوردار بوده اند.

بررسی میزان برخورداری زنان از حق انتخاب

یافته‌های سلام‌وطندار از نظرسنجی ۵۳۰ دختر و زن در شش ولایت افغانستان نشان می‌دهد که ۶۱.۱ درصد این دختران و زنان در بخش‌های گوناگون زندگی‌ شان، حق هیچ انتخابی را نداشته اند و در بیش‌تر امور زندگی چون آموزش، انتخاب لباس، مکان تفریح و سرگرمی، تصمیم‌های بزرگ خانوادگی و انتخاب شریک زندگی، به عوض آنان پدر، برادر و شوهر تصمیم گرفته است. در این میان، ۳۸.۹ درصد زنان سروی‌شده، گفته اند که در برخی از موارد به صورت نسبی و تا اندازه‌ای حق داشته اند که ابراز نظر کنند.