حدود ۱۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کوهستانی پکتیا پوشیده از جنگل است

پکتیا، یکی از ولایت‌های کشور است که بیش‌تر کوه‌های آن پوشیده از جنگل است. با این که بیش‌تر جنگلات پکتیا در جنگ‌های سه دهه‌ی پسین آسیب دیده و شماری از آن‌ها توسط مردم برای سوخت و ساخت خانه قطع شده؛ اما از چند سال به این سو تلاش‌ها برای احیای جنگلات در بسیاری از ولسوالی‌های پکتیا تشدید شده است.

رییس زراعت پکتیا: جنگلات سرمایه‌ی ملی و قطع آن‌ جرم است

پکتیا، از جمله ولایت‌هایی است که ۹۹ هزار هکتار از کوه‌های آن پوشیده از جنگلات است؛ اما بخش‌هایی از آن در نتیجه‌ی چند دهه جنگ ویران و بخش‌های دیگر آن نیز توسط باشندگان محل قطع شده است. بزرگان قومی و مسئولان محلی تمام ولسوالی‌های پکتیا، برای حفاظت و پیش‌گیری از قطع این جنگلات، در شهر گردیز، مرکز این ولایت نشستی برگزار کردند.