آمریکا برای معلومات دربارۀ رهبر داعش در افغانستان ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرد

برنامۀ پاداش برای عدالت وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا، برای معلوماتی که منجر به شناسایی یا تثبیت موقعیت ثناءالله غفاری، رهبر شاخۀ خراسان گروه داعش شود، ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است. این نهاد هم‌چنان برای شناسایی عاملان حمله به میدان‌هوایی کابل ۱۰ میلیون دالر پاداش درنظر گرفته است.

آمریکا برای معلومات دربارۀ شهروند ناپدیدشده‌اش ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرد

وزارت خارجۀ آمریکا برای اطلاعات در مورد مارک رندال فرریکس، شهروند این کشور، ۵ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.

مارک رندال فرریکس حدود یک‌سال پیش در کابل ناپدید شده است. او در زمان ناپدیدشدنش در کابل زنده‌گی می‌کرد. این شهروند آمریکایی نزدیک به سال ۲۰۱۰ به افغانستان آمده بود و از آن‌زمان به این‌سو با یک شرکت ساختمانی کار می‌کرد.

سفارت آمریکا در کابل به مناسبت نخستین سال‌گرد ربوده‌شدن این شهروندش گفته است، اطلاعات هر فردی که منجر به یافتن مکان نگه‌داری مارک رندال فرریکس شود، ضمن محفوظ‌ماندن کامل مشخصاتش، پاداش را به گونۀ کامل دریافت خواهد کرد.

برنامۀ جهانی غذا برندۀ جایزۀ صلح نوبل شد

کمیته نوبل صلح ناروی امروز اعلام کرد که جایزۀ معتبر نوبل صلح را به دلیل تلاش برنامۀ جهانی غذا «برای مبارزه با گرسنه‌گی و کمکش به بهبود شرایط برای فراهم ساختن زمینۀ صلح» به این سازمان اهدا می‌کند.