گوترش: اگر به بحران افغانستان فوری اقدام نشود، ناامیدی و افراط‌گرایی رشد می‌کند

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که اقتصاد افغانستان مسیر نزولی را می‌پیماید و در آستانۀ سقوط قرار دارد. او در توییترش نوشته است که برای جلوگیری از بحران و فروپاشی کامل اقتصادی، هرچه زودتر باید پول نقد در این کشور تزریق شود.