زندگی در زندان ناداری؛ روایت دختری که به دلیل بی‌پولی دانش‌گاه را ترک کرد

«همه‌ی زندگی‌ام از بین رفت؛ اهدافم، به رؤیاهایم تبدیل شده. درس‌خواندن برایم مثل شیرینی‌خوردن لذت داشت؛ اما، حالا همه چیز تلخ و سیاه شده.» وقتی این را می‌گوید، صدایش به لرزه می‌افتد و زیر چشمان خسته‌ی عسلی‌اش از اشک تر می‌شود.

جوانان در هلمند به‌دلیل مشکلات اقتصادی ترک تحصیل کرده‌اند

سمیع‌الله صمیم، دانش‌جوی دانشکدۀ شرعیات یکی از دانشگاه‌های خصوصی در ولایت هلمند است. او می‌گوید که به‌دلیل فقر، بی‌کاری و مشکلات اقتصادی ناگزیر شده است تا در سمستر هشتم ترک تحصیل کند. به گفتۀ سمیع‌الله، او اکنون برای یک سال تأجیل گرفته‌ است که اگر توانست دوباره درس‌هایش را آغاز کند و در غیر آن نمی‌تواند به آرزویش برسد.