تعلیق آموزش دختران؛ پاکستان: امارت اسلامی در تصمیم خود تجدید نظر کند

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم امارت اسلامی مبنی بر تعلیق آموزش دانش‌جویان دختر دانش‌گاه‌های کشور توسط امارت اسلامی، وزارت امور خارجه‌ی پاکستان، در باره‌ی این تصمیم ابراز ناامیدی کرده و از امارت اسلامی خواسته است که در تصمیم خود تجدید نظر کند.

تعلیق آموزش دختران؛ بنت: امارت اسلامی در باره‌ی این تصمیم خود تجدید نظر کند

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تعلیق آموزش دانش‌جویان دختر دانش‌گاه‌های کشور توسط امارت اسلامی، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که این تصمیم نشان‌دهنده‌ی نقض بیش‌تر حق آموزش برابر و محو زنان از جامعه‌ی افغانستان است.

وزیران خارجۀ زن در ۱۶ کشور: امارت اسلامی در تصمیم‌ خود دربارۀ بستن مکتب‌های دخترانه تجدید نظر کند

وزیران امور خارجۀ این ۱۶ کشور که همه زنان‌اند، در این بیانیۀ مشترک‌شان از امارت اسلامی خواسته‌اند که تصمیم اخیر خود دربارۀ بستن مکتب‌های دخترانه را لغو و در آن‌ تجدید نظر کند و به همه دست‌رسی برابر برای آموزش بدهد.

پرداخت غرامت از دارایی‌های افغانستان؛ کرزی: آمریکا در تصمیم خود تجدید نظر کند

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین کشور، با انتقاد از تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا مبنی بر تخصیص بخشی از دارایی‌های افغانستان به‌عنوان غرامت به بسته‌گان قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتامبر، می‌گوید که آمریکا باید در این زمینه تجدید نظر کند.