کشاورزان در هلمند از پایین‌آمدن بهای گندم شکایت دارند

کشاورزان در ولسوالی نهرسراج هلمند، می‌گویند که در سال روان، به دلیل کاهش بهای گندم، نمی‌توانند آن چه را در کاشت گندم هزینه کرده اند، به دست بیاورند.

گران، کشاورز در ولسوالی نهرسراج، با شکایت از پایین‌آمدن بهای گندم، می‌گوید که این روزها برای تأمین نیازهای خانواده، به تقلا افتاده است. او می‌گوید که همه وسایل کشاورزی را به کرایه گرفته بود و اکنون به دلیل بهای پایین گندم، سودی نصیبش نمی‌شود و مجبور است برای کارگری به ایران یا ولایت‌های دیگر برود.