بی‌ثباتی بهای مواد خوراکی شهروندان و دکان‌داران را در بلاتکلیفی قرار داده است

شماری از باشنده‌گان کابل از افزایش بهای مواد خوراکی شاکی‌اند و می‌گویند با این‌که در چند روز پسین بهای دالر کاهش یافته است؛ اما دکان‌داران هنوز هم به بهای پیشین مواد خوراکی را به آن‌ها به فروش می‌رسانند. باشنده‌گان کابل بهای مواد خوراکی را در بازار ثابت نمی‌دانند.