شرایط آزادی مذهبی در افغانستان پس از روی‌کارآمدن ا.ا «به‌شدت بدتر» شده است

افغانستان مکانی ناامن برای اقلیت‌های مذهبی و قومی‌ست که با تسلط امارت اسلامی شرایط برای آنان بدتر از پیش شده است. به تازه‌گی کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا در گزارشی به معضل آزادی اقلیت‌های مذهبی در افغانستان پرداخته و شرایط اقلیت‌های مذهبی در کشور را نامناسب خوانده است.

دیده‌بان حقوق بشر: وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر دربارۀ وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۱، گفته که پس از تسلط امارت اسلامی، درگیری طولانی در افغانستان جایش را به بحران انسانی و حقوق بشری داده است. این سازمان گفته که در سال گذشتۀ میلادی تمام دستاوردهای زنان و رسانه‌ها پس از سال ۲۰۰۱، عقب‌گرد را تجربه کرده است.