حکومت سرپرست یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر از بخش خصوصی بدهکار است

مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، روز دوشنبه، ۱۱ جدی، در یک نشست خبری می‌گویند که حکومت سرپرست یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر از بخش خصوصی بدهکار است. محمدیونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با استقبال از آغاز روند بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی، تأمینات و تضمینات، ابراز امیدواری می‌کند که این پول پس از ارزیابی و بررسی به اشخاص مستحق پرداخت شود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: فرمان اخیر بایدن بخش خصوصی را متضرر می‌کند

مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در واکنش به فرمان اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر آزادسازی ذخایر ارزی منجمدشدۀ افغانستان و اختصاص آن به پرداخت غرامت به بازمانده‌گان حمله‌های یازدهم سپتامبر و کمک‌های بشری، می‌گویند که این فرمان می‌تواند بخش/سکتور خصوصی کشور را به‌شدت متضرر کند.