باغ‌داران در پکتیا: استفاده از کود حیوانی در باغ‌ها در پاییز، سبب تقویت درختان می‌شود

شماری از باغ‌داران و کارشناسان امور کشاورزی در پکتیا، می‌گویند که استفاده از کود حیوانی در باغ‌ها در پاییز، سودمند تمام و سبب تقویت درختان می‌شود. به گفته‌ی آن‌ها، کود حیوانی ضمن این که زیر درختان را نرم می‌کند، نقش مهمی در رشد درختان نیز دارد.