بیش از ۳۰۰۰ کانتینر کالای بازرگانان افغان در بندر کراچی متوقف است

سخن‌گوی وزارت صنعت‌وتجارت، می‌گوید که سرپرست این وزارت با وزیر امور خارجه‌ی حکومت موقت پاکستان، در باره‌ی مشکلات ترانزیتی دو کشور و توقف بیش از ۳۰۰۰ کانتینر کالای بازرگانی بازرگانان افغان در بندر کراچی، گفت‌وگو کرده است.

بسته‌ماندن گذرگاه تورخم؛ بازرگانان افغان روزانه نزدیک به ۱۵۰ هزار دالر زیان می‌کنند

هم‌زمان با بسته‌ماندن گذرگاه مرزی تورخم، اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، می‌گوید که بسته‌ماندن این گذرگاه، به بازرگانان افغان روزانه نزدیک به ۱۵۰ هزار دالر امریکایی زیان وارد می‌کند.

سفارت ایران در کابل از تسهیل روند صدور ویزا برای بازرگانان افغان خبر داد

سفارت ایران در کابل، از تسهیل روند صدور و دریافت ویزا برای بازرگانان افغان خبر داده است. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان، امروز در تویتی اعلام کرده است که تسهیل روند صدور و دریافت «روادید/ویزای چند بار ورود تجاری» در کنسول‌گری‌های ایران در افغانستان، برای بازرگانان افغان تسریع می‌شود.