باشندگان منطقه‌ی «غرشین» خوست از دست‌رسی‌نداشتن به امکانات نخستین زندگی شکایت می‌کنند

باشندگان منطقه‌ی «غرشین» که در ۱۴کیلومتری شهر خوست، مرکز خوست قرار دارد، می‌گویند که هنوز به امکانات نخستین زندگی دست‌رسی ندارند و با مشکلات بسیاری روبه‌رو اند. به گفته‌ی آنان، ساختمان‌های درمان‌گاه و مکتب این منطقه در نتیجه‌ی جنگ‌های گذشته ویران شده اند و اکنون دو خانواده در ویرانه‌های آن‌ زندگی می‌کنند.

باشندگان ولسوالی دیشوی هلمند: از امکانات نخستین زندگی محرومیم

شماری از باشندگان ولسوالی دیشو، به سلام‌وطندار می‌گویند که سال‌هاست از امکانات نخستین زندگی محروم اند. به گفته‌ی آن‌ها، از سال‌ها به این سو از خدمات ضروری صحی، معارف، آب آشامیدنی و دیگر امکانات نخستین، محروم اند.