قرارداد ایجاد کارخانه‌ی تولید سمنت در هرات امضا شد

وزارت معادن و پترولیم، امروز قرارداد ایجاد کارخانه‌ی تولید و پروسس سمنت در هرات را با یک شرکت داخلی زیر نام «گلبهار گروپ» امضا کرد. مسئولان این وزارت، در نشستی که امروز (یک‌شنبه، ۲۳ میزان) در کابل برگزار شده بود، می‌گویند که پروژه‌ی ایجاد کارخانه‌ی تولید سمنت در ولسوالی زنده‌جان هرات، به ارزش ۱۴۲ میلیون دالر و برای ۳۰ سال است.

حکومت قرارداد تازه‌ا‌ی را برای مدیریت فرودگاه‌های بین‌المللی افغانستان با یک شرکت اماراتی امضا کرد

امروز وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان، قراردادی را با شرکت اماراتی «گاک» امضا کرد که بر اساس آن، شرکت نام‌برده در فضای افغانستان خدمات رهنمودی به هواپیما را ارائه می‌کند و هم‌چنان تجهیزات فرودگاه‌ها را ترمیم و به پرسونل افغانستانی آموزش‌های مسلکی خواهد داد.