جاپان برای برقراری نزدیکی میان جهان و افغانستان اعلام آمادگی کرده ‌است

ارگ با پخش خبرنامه‌ای از دیدار محمد عبدالکبیر با تاکایوشی کورومیا، سفیر جاپان در کابل، خبر داده ‌است. در خبرنامه‌ی پخش‌شده از این دیدار به نقل از سفیر جاپان آمده‌ است که این کشور در کنار تداوم کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی خود با افغانستان، در بخش برقراری روابط نزدیک جهان با افغانستان نقش مهم ایفا می‌کند.