اعمال محدودیت‌ها بر زنان شماری از دختران را به ازدواج و کودک‌همسری واداشته است

شماری از فعالان حقوق زن، می‌گویند که به دلیل توقف فعالیت نهادهای حامی حقوق زنان، از جمله وزارت امور زنان، آمار دقیقی از میزان ازدواج‌های زیرسن و اجباری در دست نیست؛ اما اطلاعات و گزارش‌هایی که در اختیار شان قرار گرفته، نشان می‌دهد که ازدواج‌های اجباری و کودک‌همسری در کشور افزایش یافته ‌است.

در زندان ازدواج اجباری؛ «می‌خواهم پیش پدرومادرم برُم و در خانه‌ی خود ما باشم؛ این جا آزارم میتن!»

دروازه‌ی حویلی به صدا در می‌آید، پدر شمسیه دروازه را باز می‌کند؛ او در حالی که مصروف بازی‌ کودکانه‌ی خودش است، چند مردوزن را می‌بیند که از در وارد می‌شوند و به پدرش می‌گویند که آمده اند تا شمسیه را با خود ببرند. شمسیه -نام مستعار- دختری‌ست که تازه پا به هفت‌سالگی گذاشته و چیزی از خوب‌وبد زندگی نمی‌داند؛ اما خانواده برای او تصمیم دیگری گرفته است؛ پدر شمسیه، او را یک سال پیش به نامزدی مردی درآورده است که حالا می‌خواهد او را نکاح کرده و با خودش ببرد.

طالبان، چاه آب و اسلحه؛ خاطره‌یی از یک معجزه

چند سالی از تسخیر هرات توسط طالبان می‌گذشت. آنان از همان ابتدا دستور دادند هر کسی سلاح دارد، تسلیم‌شان کند. ترس از این گروه باعث شد خیلی‌ها تفنگ‌های خود را شخصاً به آنان تسلیم کنند و بعضی‌ها هم لو رفتند و مجبور به تسلیم‌دهی اسلحه‌های خود شدند.