تولید گازهای گل‌خانه‌یی تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۲۱ درصد افزایش می‌یابد

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست امروز (یک‌شنبه، بیست‌ودوم حمل/فروردین) نخستین گزارشش را زیر نام «فهرست موجودی گازهای گل‌خانه‌یی افغانستان» که کشور را در تهیۀ پالیسی‌ها و برنامه‌های توسعه‌یی کاهش‌دهی و سازگاری با تغییر اقلیم و سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های ملی با سطح پایین گازهای گل‌خانه‌یی کمک می‌کند، نشر کرد.