مطرح‌شدن خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه از سوی ا.ا هم‌زمان با آغاز سال‌ جدید آموزشی

از امروز، دانش‎‌آموزان مکتب‌ها سال‌ جدید آموزشی را آغاز کردند؛ اما هنوز هم دروازه‌های مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در کشور بسته است. با این حال، در موج تازه‌‌ای از خواست‌ها مبنی بر آموزش دختران، سازمان عفو بین‌الملل و یوناما، دوباره این خواست را از امارت اسلامی مطرح کرده ‌اند.

آغاز سال جدید آموزشی؛ دانش‌آموزان دختر: «امارت اسلامی مکتب‌ها را به روی ما باز کند»

هم‌زمان با روز نخست ‌۱۴۰۳ خورشیدی، وزارت معارف حکومت سرپرست، سال جدید آموزشی را با نواختن زنگ مکتب، در لیسه‌‌ی امانی در شهر کابل آغاز کرد. وزارت معارف در حالی سال جدید آموزشی را آغاز می‌کند که مقام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این وزارت از بازگشایی مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چیزی نگفتند.