شماری از باشندگان بخش‌هایی از اطراف کانال شهر جلا‌ل‌آباد، مرکز ننگرهار که در آن اخیراً کشت‌زار ساخته شده است، از خطر کاهش آب‌های زیرزمینی به دلیل استفاده‌ی زیاد آن برای آب‌یاری، نگرانی دارند.

این باشندگان ننگرهار، می‌گویند که برای آب‌یاری زمین‌هایی که در بخش کانال شهر جلال‌آباد، از سوی حکومت به مردم اجاره داده شده است، استفاده از آب‌های زیرزمینی افزایش یافته و آن‌ها را با کم‌بود آب روبه‌رو کرده است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

اجمل، باشنده‌ی ناحیه‌ی ششم شهر جلال‌آباد، در این باره می گوید:«در این جا مردم و خانواده‌‌ها کندن‌کاری می‌کنند به خاطر آب‌یاری زمین‌های شان؛ اگر این مردم از آب رودخانه استفاده کنند کم‌بود آب پیش می‌آید و هم آب بی‌جا مصرف می‌شود.»

در همین حال، کشاورزانی که برای آب‌یاری زمین‌های شان از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند، می‌گویند؛ تا زمانی که حکومت از کانال برای آب‌یاری زمین‌ها جوی‌کشی نکند، آن‌ها ناچار اند که از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند.

اصحاب‌الله، باشنده‌ی ننگرهار که در منطقه «فارم هدی» شهر جلال‌آباد این ولایت از زمینی را به اجاره گرفته است، می گوید: «زمین‌های من این جا است. سیستم سولری و آبی را به زمین‌های خود فراهم کرده‌ام؛ چاره‌ای نیست مجبور استم که توسط همین واترپمپ‌ها زمین خود را آبی‌اری کنیم. از ریاست می‌خواهم که این جا جوی‌های آب وجود دارد از طریق آن زمینه‌ی آب‌یاری زمین های ما را فراهم کند.»

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

در همین حال، سید‌همایون غریبمل، سخن‌گوی ریاست کانال در جلال آباد، می گوید که برای رسیدگی به مشکل آب‌یاری زمین‌هایی که به مردم اجاره داده شده، بندهای آب‌گیر کوچک ساخته و از این کانال به زمین‌ها آب‌رسانی می‌شود.«خوشبختانه ریاست ننگرهار بندهای کوچک آب برای زمین‌های ما ساخته است و همین گونه از نهرهای بزرگ و از کانال‌های آبی برای گرفتن آب راهای بدیل را ما پیدا کرده که از طریق شرکت های قرارداری و کانال یک اندازه زمینه‌ی آب‌یاری زمین‌های را مساعد می‌کند.»

از چند سال به این سو به دلیل خشک‌سالی، سطح آب‌های زیرزمینی به شمول ننگرهار در بیش‌تر ولایت‌ها پایین رفته و شهروندان را با مشکل کم‌بود آب آشامیدنی روبه‌رو کرده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: