کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گزارش فعالیت سال ۱۳۹۹ خورشیدی این کمیسیون را امروز منتشر کرد. فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه که در رأس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران قرار دارد، امروز هنگام ارایۀ گزارش یک‌سالۀ این کمیسیون می‌گوید که نهادهای امنیتی عضو این کمیسیون، ۳۴ شبکۀ قاچاق انسان و مهاجران را شناسایی و ۷۰ تن را به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت کرده‌اند.

در میان متهمان به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، شماری از منسوبان دولتی نیز شامل‌اند. یک مقام ارشد وزارت داخله و یک مقام پیشین ریاست اجرائیۀ حکومت وحدت ملی از مقام‌هایی‌اند که به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مورد تعقیب عدلی قرار گرفته‌اند. هم‌چنان پرونده‌های سه منسوب وزارت داخله شامل شماری از مسئولان مبارزه با قاچاق انسان در نیمروز نیز به اتهام قاچاق انسان به دادستانی مربوطۀ این ولایت تسلیم داده شده‌اند.

به گفتۀ وزیر عدلیه، سال گذشتۀ خورشیدی، ۲۳۵ قضیۀ قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و بچه‌بازی در دادگاه‌های سراسر کشور ثبت شده است که از این میان، ۱۵۸ قضیه مربوط قاچاق انسان می‌شود.

فضل‌احمد معنوی می‌گوید: «هم‌اکنون ۲۳۵ قضیۀ قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و بچه‌بازی در محاکم ابتدائیه، استیناف و ستره‌محکمه زیر کار است. این قضایا شامل ۱۵۸ قضیۀ قاچاق انسان، ۵۶ قضیۀ مهاجران، و ۲۱ قضیۀ بچه‌بازی می‌باشد.»

سلام‌وطندار را در یوتیوب دنبال کنید

رئیس کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران می‌افزاید، سال گذشته ۷۵ تن از شهروندان افغانستان که قاچاقی وارد ایران شده بودند، جان‌های‌شان را از دست داده و ‌۶۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند. به گفتۀ او، زخمیان پس از درمان به افغانستان منتقل و به خانواده‌های‌شان مدغم شدند.

آمار کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۸۰۶ هزار مهاجر افغانستان که فاقد مدرک بوده، از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: