Asset 1SWN

بررسی علت‌های زنانه‌‌شدن مهاجرت و خطرات ویژۀ مهاجرت‌های نامنظم بر زنان

پخش ویدیو

قراین نشان می‌دهد، الگوهای سنتی مهاجرت که بیشتر مرد گزین بوده و زنان با تبعیت از مردان مهاجرت می‌کنن در حال تغییر است و به تدریج نوعی الگوی زنانه‌شدن مهاجرت در کشور در حال ظهور و تکوین است.
در حال حاضر دو گونه الگو برای زنانه‌شدن مهاجرت شناسایی شده است. یک زنان مستقلی که تصور می‌کنند در قالب سنت و الگوهای فرهنگی جامعه نمی‌گنجند و برای نیل به خواست‌های ایده‌آل‌شان به مهاجرت تن می‌دهند

به اشتراک بگذارید:
ویدیوهای مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام