۱۴۵ جوان بی‌بضاعت پس از فراگیری مهارت‌های کمپیوتر به گونه‌ی رایگان، فارغ شدند

یک بنیاد خیریه که به ۱۴۵ جوان بی‌بضاعت مهارت‌های کمپیوتر را به گونه‌ی رایگان آموزش داده بود، در مراسمی روز گذشته فراغت آنان را جشن گرفت. مسئولان بنیاد خیریه و آموزش‌گاه «جاوید ابراهیمی»، انگیزه و هدف از برگزاری چنین برنامه‌ها را، هم‌یاری با جوانان بی‌بضاعت و ارائه‌ی آموزش‌های فنی برای آنان عنوان می‌کنند.

ابتلا به بیماری‌های ساری در میان کودکان در پروان افزایش یافته است

شمریزخان، باشنده‌ی دره‌ی غوربند که دو فرزند بیمارش را برای درمان به شفاخانه‌ی ملکی پروان آورده، می‌گوید که کودکانش همیشه بیمار اند؛ زیرا به گفته‌ی او، داکتران به جای تشخیص و درمان درست بیماری، به بیماران داروی مسکن تجویز می‌کنند. او، می‌گوید: «داکترها مریض را سرسری معاینه میکنه و به همه پراستامول میته. دوا وجود نداره، دوای دیگه نوشته میکنه به بیرون. دَ بیرون که ما میریم حساب میکنه یک هزار-دوازده صد دوا میشه. خانه از دوا پر شده و مریض هم جور نمیشه.»