ساخت مکتبی برای کودکان بی‌سرپرست در هلمند؛ «پدرم فوت کرده، پیش از این آموزش ندیده ام»

به تازگی، تاجری در هلمند، برای کودکانی که پدر خود را از دست داده اند و سرپرستی ندارند، زمینه‌ی دست‌رسی به آموزش‌ را فراهم کرده است. این تاجر که محمد عیسا نام دارد، مکتبی را در شهر لشکرگاه، مرکز هلمند ایجاد کرده که برای ۷۰۰ کودکی که از داشتن پدر و سرپرست محروم است، خدمات آموزشی ارائه می‌کند.