صلیب سرخ در شش ماه نزدیک به ۵۰ هزار زخمی را در کشور درمان کرده است

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ امروز با پخش اعلامیه‌یی گفته که در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تن زخمی جنگ را در کشور درمان کرده است. این نهاد از افزایش خشونت‌ها علیه غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده و افغانستان را یکی از مرگ‌بارترین کشورها برای غیرنظامیان خوانده است.

شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا

به ولایت پکتیا هنوز براساس سروی ۴۰ سال پیش امکانات داده می‌شود

نماینده‌گان شورای ولایتی و فعالان مدنی پکتیا می‌گویند که این ولایت براساس جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود مرکز حوزۀ جنوب‌شرق کشور به‌شمار می‌رود. اما امکاناتی که به پکتیا داده می‌شود، براساس سروی جمعیت ۴۲ سال است که این مقدار امکانات برای ارایۀ خدمات به جمعیت کنونی این ولایت بسنده نیست.